Podotherapie Westerpark
In samenwerking met Voetportaal . Afspraak maken: telefoon 020- 6826525
KINDEREN

Kinderen hebben afwijkingen die wanneer
tijdig herkend meestal eenvoudig te
behandelen zijn. De huisarts wordt regelmatig met problemen geconfronteerd die binnen de fysiologische normen vallen en waar kinderen overheen groeien. Pijn is echter altijd een belangrijke indicatie voor een verwijzing naar de podotherapeut, maar ook als er geen pijnklachten zijn kan een standsafwijking van voeten en knieën, een reden zijn om preventief in te grijpen, om een ongunstige belasting op de gewrichten
te vermijden.

PLATVOET
Bij een platvoet is het lengtegewelf aan
de binnenzijde van de voet verstreken
(zie plaatje), vaak in combinatie met
een kanteling van het hielbeen.
Tot een leeftijd van 6 à 7 jaar zijn platvoeten
fysiologisch. Met de huidige stand van
kennis weten we dat bij meer dan
vijfennegentig procent van de gevallen
er een spontaan herstel plaats vindt.
Nog maar drie tot vier procent van de
volwassen heeft een platvoet.

SYMPTOMEN
Wanneer een kind met platvoeten pijn
aangeeft valt te overwegen de voeten
te corrigeren met podotherapeutische
zolen. Meestal zit de pijn ter hoogte van
de binnenzijde van de voet en is er sprake
van een snelle vermoeidheid en kramp
in de benen. Ouders of verzorgers moeten
zich wel realiseren dat corrigerende zolen
de uiteindelijke vorm van de voeten niet
zal veranderen maar alleen bedoeld zijn
om de klachten te doen verminderen.

GENUA VALGA en GENUA VARA
Ouders vragen vaak advies over kinderen
die
genua valga (X-benen) of genua vara
(O-benen) vertonen. Bij de meeste kinderen
betreft het een fysiologische ontwikkeling
en zal de stand van de benen zich spontaan
corrigeren. Bij een kleine groep, minder dan
vijf procent wordt de afwijkende stand van
de benen veroorzaakt door een pathologische
conditie.

FYSIOLOGIE
Vanaf de pasgeboren leeftijd tot de leeftijd
van één jaar bestaat er een genua varum.
De afwijking is bilateraal (beide zijden).
Als het kind de leeftijd van anderhalf jaar
heeft bereikt zijn de genua vara langzaam
gecorrigeerd en zijn de benen recht.
Gedurende het tweede en derde levensjaar
ontwikkelen zich genua valga. Ook deze
fysiologische ontwikkeling is weer bilateraal.
Deze stand corrigeert geleidelijk zodat op
de leeftijd van zeven jaar de benen weer
een normale rechte stand vertonen.

VERWIJZING
Kinderen ouder dan 4 jaar met O-benen
in combinatie met een afwijkende stand
van de voeten kunnen door de huisarts
worden verwezen naar een podotherapeut.
Preventief ingrijpen vanwege een
ongunstige belasting op de gewrichten is
noodzakelijk. Hetzelfde geldt voor kinderen
ouder dan 6 à 7 jaar met X- benen in combinatie met een afwijkende stand van de voeten.
Pijn hoeft niet persé een reden te zijn voor
een verwijzing.

THERAPIE
Uit het onderzoek van de podotherapeut
moet blijken of de afwijkende stand van
de benen wordt veroorzaakt of versterkt
door de stand van de voeten. Is dit het
geval dan zullen er corrigerende zolen
worden geadviseerd om de belasting van
de gewrichten in de onderste extremiteiten
te verbeteren.

< naar boven>